• Zoeken

Cursusaanbod

HEE heeft programma's ontwikkeld voor GGZ-instellingen om cliënten te ondersteunen bij herstelprocessen en de organisatie meer herstelondersteunend te maken. Deze programma's worden op maat gemaakt en daarbij worden een aantal cursussen en trainingen ingezet die in de loop van de tijd hun waarde hebben bewezen. Deze cursussen kunnen ook afzonderlijk worden ingekocht.

Kick Off
Startbijeenkomst.
Doel: kennismaking met de HEE begrippen en belangrijkste doelen formuleren voor het projectplan.

Herstelwerkgroep 
Zelfhulpgroep ondersteund door ervaringsdeskundigen om herstelthema's uit te diepen. Er wordt gewerkt met een draaiboek.

Studiedag Herstel (voor koppels)
Studiedag voor koppels hulpverlener/cliënt in de vorm van een actieve workshop.
Doel: uitwisseling en reflectie op wat herstel betekent voor de onderlinge relatie.

Ervan Verhalen
Cursus voor mensen, die hun herstelverhaal willen schrijven en presenteren

Basiscursus Herstelondersteunende zorg

Verdiepingscursus Herstelondersteunende zorg/Herstelbenadering 
Cursussen voor professionals in de GGZ inzake begrippen Herstel, en Herstelondersteunende zorg, waarin wordt verkend wat herstel en herstelondersteunend werken betekent voor de manier van hulpverlenen/begeleiden.

Fotovoice
Cursus waarin cliënten leren omgaan met stigma’s door het expliciet maken van (foto)beelden en die met elkaar uit te wisselen.

Werken met eigen ervaring
Oriënterende cursus voor cliënten die hun ervaringen willen inzetten als ervaringsdeskundige.

Workshops 
Senior HEE-docenten verzorgen op verzoek één of meerdere workshops.

Voor alle producten geldt dat die aangepast kunnen worden aan datgene wat in de situatie het meest wenselijk is.

Bent u geïnteresseerd om een cursus aan te kopen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider van HEE.
Als u aan een cursus wil deelnemen, kan dit alleen via een instelling, die de cursus heeft ingekocht.

HEE en WMO
Lees meer over de actuele situatie van HEE en WMO

HEE en GGZ
Ook voor GGZ-instellingen kan HEE meer doen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.