• Zoeken

Fotovoice

Wat is het?

Fotovoice is een cursus voor en door mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, die willen werken aan bewustwording en bestrijding van stigma dat kleeft aan het hebben van een psychiatrische diagnose. De cursisten ontwikkelen nieuwe rollen en leren omgaan met stigma’s en zelfstigma’s door het expliciet maken van beelden en die met elkaar uit te wisselen. Zij worden zich bewust van het hebben van bijzondere talenten en kwaliteiten om deze in te zetten voor persoonlijke groei.

Doel

  • bewust worden van stigma’s en zelfstigma’s
  • vaardigheden uitproberen om hiermee om te gaan
  • bewust worden van eigen talenten en verworven kwaliteiten die nodig zijn voor persoonlijk herstel

Programma

De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, waarin cursisten leren om negatieve zelfbeelden te benoemen en zichtbaar te maken en vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan zichzelf te koppelen. Met een digitale camera leggen de cursisten deze beelden vast. Tevens vertellen zij het verhaal dat bij de beelden hoort. De cursus wordt afgesloten met een expositie waar de foto's mooi ingelijst worden getoond. Deze tentoonstelling kan vervolgens worden ingezet om stigma te bestrijden door die op verschillende plekken binnen en buiten de instellingen te laten zien.

De cursus staat open voor 10-12 deelnemers. Cursisten werken met een digitale camera (desgewenst in bruikleen). Van elke cursist worden 2 foto's afgedrukt op een formaat van 40x60 cm. (Wissellijsten kunnen zo nodig ter beschikking worden gesteld). De tentoongestelde foto’s worden na de expositie eigendom van de cursist (excl. lijsten).

Korte inhoudsopgave van de trainingsdagen

1. Introductiebijeenkomst
Waarin de cursisten kennismaken met elkaar en met de trainer, de doelstellingen van de cursus helder worden en de groep met elkaar afspraken maakt hoe ze met elkaar omgaan.

2. Stigma
Lessen over wat stigma is, met veel aandacht voor zelfstigma en welke gevolgen dat heeft voor jou als persoon.

3. Kwaliteiten en herstel
Onderzoek hoe je vanuit herstel weer zicht krijgt op je kwaliteiten.

4. Fotografie, hoe gebruiken we dit medium in deze cursus met aandacht voor de praktische kant van het fotograferen.

5. Fotograferen van stigma's, welke beelden horen er bij en hoe ga je die op de foto zetten.

6. Het schrijven van het daarbij behorend verhaal, met tips voor presentatie.

7. Het fotograferen van kwaliteiten en hoe je die in beeld krijgt.

8. Het schrijven van het bijbehorend verhaal.

9. Omgaan met stigma's en kwaliteiten met aandacht voor individuele en collectieve strategieën.

10. De tentoonstelling: het voorbereiden van de tentoonstelling binnen de instelling en vervolgens een erbuiten.

11. Het loslaten van stigma's en het vieren van kwaliteiten.

12. Evaluatie, terugkijken, zijn de doelen behaald. Tips voor de cursusleiders.

Deze cursus is ontwikkeld door Yucare en wordt verspreid door HEE. Voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen kunt u contact opnemen met HEE.

Waar kan ik mij aanmelden voor deze cursus?

U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider van HEE.
Als u aan de cursus wilt deelnemen, kan dit alleen via de instelling, die de cursus heeft ingekocht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.