• Zoeken

Verdiepingscursus Herstelondersteunende zorg - Herstelbenadering

Wat is het?

De inhoud van de cursus bestaat uit een aanbod aan theorieën: Herstel-, presentie- en motivatietheorieën, met daarnaast een ruim aandeel voor casuïstiekbespreking, gericht op inzicht in en het succesvol handelen van de professionals. Daardoor zijn zij beter in staat aan te sluiten bij de doelen, het tempo en het leven van de cliënt: samen op weg.

Doel

Professionals nieuwsgierig maken en informeren over de wijze waarop zij met de herstelbenadering aan de slag kunnen gaan. Het herstelconcept, ontwikkeld door cliënten van de GGZ en ervaringsdeskundigen, ligt aan de cursus ten grondslag.
Het levert deelnemers handvatten voor herstelondersteuning en een collegiaal platform om herstel ondersteuning in de eigen praktijk vorm te geven en verder - samen - te ontwikkelen.

Programma

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van elk 4 uur. Het gaat om 3 bijeenkomsten geprogrammeerd en een vervolgbijeenkomst om de effecten van de cursus te bespreken en de invulling van vervolgtrajecten te onderzoeken.

  • De herstelbenadering
  • De herstelbenadering en motiveringsprocessen
  • Samen op zoek naar dat wat werkt
  • Wat is er anders en hoe wil ik verder?

De cursus is opgebouwd uit interactieve inleidingen, een wisselwerking van theorie en praktische oefeningen, het oefenen van principes en technieken van diverse methodische invalshoeken en deze toepassen aan de hand van eigen praktijksituaties en literatuurstudie.
Tijdens de laatste cursusdag worden de geleerde inzichten en vaardigheden verwerkt in een eigen teamdocument. Dit is de basis van regelmatige evaluatie van het team. Daardoor wordt de mogelijkheid aanzienlijk vergroot dat het geleerde ook daadwerkelijk beklijft in de praktijk.

Voor wie?

Professionals in de GGZ, OGGZ en MO

Bijzonderheden

Er wordt gewerkt met teams van maximaal 15 personen, waarbij ook de teammanager aanwezig is. Dit heeft als voordeel dat het verworven inzicht en de andere werkwijze direct geïmplementeerd en bekrachtigd kunnen worden in de teamstructuur. Opmerkingen en vragen die de teambevoegdheid te boven gaan, kunnen als voorstellen tot verbetering door de teammanager op een ander niveau van overleg ingebracht worden.

De duur van de training is 4 dagdelen: 3 tweewekelijkse bijeenkomsten en een terugkomdag met een tussenruimte van zo'n 4/5 weken.
Er is ook een variant gemaakt van een tweedaagse cursus.

De cursus is gemaakt in een samenwerking tussen het Trimbos-instituut, Hogeschool van Utrecht, Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht en Stichting Rehabilitatie '92 onder de naam 'herstelbenadering voor professionals' als een cursus van 4 dagdelen.

Waar kan ik mij aanmelden voor deze cursus?

U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider van HEE.
Als u aan de cursus wilt deelnemen, kan dit alleen via de instelling, die de cursus heeft ingekocht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.