• Zoeken

Werken met eigen ervaring

Wat is het?

De cursus Werken met eigen ervaring (WMEE) is gemaakt door Hanneke Henkens, Astrid van Bruggen en Cees Witsenburg in samenspraak met een groep ervaringsdeskundigen. De cursus wordt in vele instellingen en daarbuiten succesvol gebruikt om deelnemers te ondersteunen in hun eerste stappen op weg naar werken als ervaringsdeskundige. Het is vooral een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar wegen om hun eigen ervaringen in te zetten als cliënten van de GGZ of verslavingszorg. In 2010 heeft Chantal Schiks in opdracht van HEE een update gemaakt. Hierbij is de essentie van de cursus overeind gebleven, alleen zijn een aantal zaken waar men in de praktijk tegenaan liep, herzien en aangepast aan de ontwikkelingen in de loop van de tijd.

Doel

Deelnemers ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden om te gaan werken als ervaringsdeskundige.

Programma

De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, opgedeeld in drie blokken:
Blok I: Het eigen verhaal
Kennismaken, ervaringen uitwisselen, eigen verhaal vertellen aan de hand van opdrachten, en de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid.
Blok II: Oriëntering op werksituaties
Met behulp van gastdocenten wordt verkend waar en hoe met ervaringsdeskundigen gewerkt wordt en wat dat werk inhoudt.
Blok III: Vaardigheden
Dit blok bevat veel oefeningen om vaardigheden te oefenen die van pas komen in het werk van een ervaringsdeskundige.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mensen die zich in het beginstadium bevinden van het inzetten van eigen ervaringen. Er zijn geen eisen aan cursisten met betrekking tot opleiding en eerdere werkervaring.

Bijzonderheden

De cursisten werken met een werkboek, waar steeds een inleiding over het onderwerp is opgenomen en een aantal werkopdrachten ter verdieping van het onderwerp. Elke les sluit af met een huiswerkopdracht ter voorbereiding op het volgende onderwerp. Ook zijn er per les een aantal artikelen opgenomen die vooraf gelezen kunnen worden of gebruikt kunnen worden voor verdieping.
De cursus is intensief, vooral het eerst blok 'het eigen verhaal' wordt als zwaar maar ook zeer goed ervaren.
Aanbevolen wordt de cursus wekelijks te geven, en tussen de blokken een week vrij te houden. Dit geeft de cursisten de gelegenheid de stof te laten bezinken en de mogelijkheid eventuele achterstanden weg te werken. Ook is het facultatief om een terugkomdag in te plannen.

Waar kan ik mij aanmelden voor deze cursus?

U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider van HEE.
Als u aan een cursus wil deelnemen, kan dit alleen via de instelling, die de cursus heeft ingekocht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.