• Zoeken

Geschiedenis

HEE komt voort uit de ontwikkelingen van de laatste jaren in de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg. Daar liggen de ideologische wortels. HEE kan gedijen in een post-institutioneel tijdperk waarin de aandacht van zorgaanbod verschuift naar het leven van mensen met psychische beperkingen en de aanpassingen die zij nodig hebben om het door hen gewenste leven te leiden.

HEE is een programma gericht op het ondersteunen van herstelprocessen en het ontwikkelen van kennis en producten op het gebied van herstel en herstelondersteuning, gemaakt en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. HEE is verbonden aan het Trimbos-instituut en werkt ook samen met de Stichting Rehabilitatie '92. Het Trimbos-instituut is een landelijk kenniscentrum op het terrein van geestelijke gezondheid en verslavingszorg. HEE ressorteert daar onder het programma Reïntegratie. Rehabilitatie '92 is een landelijk opleidingsorgaan op het gebied van rehabilitatie, meer in het bijzonder de individuele rehabilitatiebenadering, een rehabilitatiemethodiek overgenomen van het Boston Rehabilitation Center.

De combinatie van beide partijen heeft een historische oorsprong. De allereerste workshop op het terrein van herstel was er één voor cliënten en professionals en ging over herstel. Het werken met beide doelgroepen bleek zo krachtig dat deze workshop werd uitgewerkt tot de huidige studiedag Herstel. De huidige projectleider HEE ontwikkelde deze studiedag in opdracht van Rehabilitatie '92 en ten kantore van Rehabilitatie '92 - in Rotterdam - werden dan ook de eerste opdrachten verwerkt.

Tegelijkertijd had de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) een opdracht gegeven aan het Trimbos-instituut om samen met haar cliënten een hersteltraject te ontwikkelen, waarin de deelnemers een herstelperspectief zouden kunnen ontwikkelen. Dit traject groeide uit tot een mooi voorbeeld van hoe ervaringskennis kan worden ontwikkeld en weer ingezet kan worden. Ook daar kwamen trainingen en studiedagen uit voort, met uiteindelijk ook opdrachtgevers van buiten de SBWU.

Beide lijnen zorgden voor trainingsaanbod op het gebied van herstel, voor herstelervaringsverhalen en voor ervaringsdeskundigen. De fundamenten van het bedrijf waren daarmee gelegd. Na enige tijd werd het bureau van HEE overgeheveld van Rotterdam naar Utrecht, naar het Trimbos-instituut. Daarmee werd zowel de geografische als de culturele afstand overbrugd.

Sinds het begin van haar bestaan, 2004, is HEE enorm snel uitgegroeid tot een enorm bedrijvig onderdeel van het Trimbos-instituut. Over de periode 2004-2007 werd een businessplan uitgevoerd met financiële ondersteuning van het Trimbos-instituut.


HEE en WMO
Lees meer over de actuele situatie van HEE en WMO

HEE en GGZ
Ook voor GGZ-instellingen kan HEE meer doen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.