• Zoeken

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwe HEE docenten in opleiding

Nadat vorig jaar nauwelijks nieuwe docenten in het team kwamen omdat we onvoldoende ruimte hadden voor opleiding hebben we inmiddels de poorten weer opgezet, waarbij we vooral zochten naar mensen met ervaringskennis/deskundigheid met verslaving. Om het team diverser te maken hebben we met name mannen en mensen met allochtone wortels verwelkomd. Met 9 mensen die nu hun weg gaan zoeken, en die ondersteund worden door het team om zich te ontwikkelen tot HEE-docent, hebben wij voorlopig onze handen vol. Dat is ook de reden dat we voorlopig geen nieuwe docenten in opleiding kunnen nemen. Wel kan je je altijd aanmelden; als HEE weer opleidingsruimte heeft nemen we contact op. hee@trimbos.nl 
________________________________________

Werkgroep Herstel en verslaving van start

HEE ontwikkelt cursussen en activiteiten gericht op ondersteuning van herstelprocessen en op herstelondersteunende zorg met name binnen de GGZ. In de praktijk komt een groot deel van de docenten uit de psychiatrie waardoor het aanbod minder goed aansluit bij de behoeften van cliënten en hulpverleners uit de verslavingszorg. Eind januari 2014 gaat de werkgroep Verslaving en Herstel van start. We zullen ons bezinnen op het herstelconcept en de manier waarop dit overgebracht wordt en op welke manier daarbij een verschil in benadering, visie en taal naar voren komt. En natuurlijk welke consequenties die moet hebben voor onze werkwijze. De werkgroep bestaat uit een aantal nieuwe docenten in opleiding met ervaringskennis in de verslavingszorg enkele 'oudere' HEE docenten, vertegenwoordigers van Rehab '92 en medewerkers van het HEE bureau.HEE gaf onlangs een basiscursus en een verdiepingscursus Herstel Ondersteunende Zorg bij de sector wonen van Tactus verslavingszorg. Op dit moment loopt de cursus Werken Met Eigen Ervaring voor cliënten van Iriszorg, ook een verslavingsinstelling. 

________________________________________

Quick scan resultaten scoren rond Herstel; een korte impressie

"Resultaten scoren rond herstel" is de titel van een rapport van Jaap van der Stel en Ronald van Gool (Haarlem/ Sassenheim, januari 2013). Jaap van der Stel is lector GGZ aan de Hogeschool Leiden en senioronderzoeker. Hij heeft veel over de verslavingszorg gepubliceerd. Het rapport doet verslag van een quick scan; de scan beoogt "enige helderheid te verschaffen over het begrip herstel" in de verslavingszorg.
De auteurs constateren dat er in de verslavingszorg behoefte is aan een goed doordachte visie op herstel, ook bij managers en bestuurders. En dat we nadenken en leren over herstel, herstelprocessen en in het bijzonder over de vraag hoe mensen zelf, respectievelijk zichzelf, veranderen.

________________________________________

HOZ vernieuwd

De Basiscursus Herstelondersteunende Zorg (HOZ) van HEE is onlangs aangepast. De cursus is voor hulpverleners en bestaat uit twee dagen. Bij de eerste dag, verzorgd door HEE docenten, staat het begrip Herstel centraal en gaan deelnemers op zoek naar eigen herstelmomenten in hun leven. In de tweede dag, gegeven door een HEE docent en een docent van Rehabilitatie '92, staat de herstelondersteunende zorg centraal en maken de deelnemers een actieplan herstelondersteunende zorg, zowel persoonlijk als voor hun team. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan stigma, ervaringsdeskundigheid en casuïstiek. De powerpoint presentaties zijn vernieuwd en er is meer ruimte gemaakt voor interactie en aansluiting op de kennis en behoeften van de deelnemers.De cursus wordt nu als pilot uitgevoerd binnen het traject voor Ingeest (zie hieronder). mbakel@trimbos.nl.
Begin 2014 gaan we ook aan de slag met vernieuwing van de verdiepingscursus HOZ.

________________________________________

GGZ Ingeest heeft besloten om een omslag te bewerkstellingen bij de sociale psychiatrie naar herstelondersteunend werken

InGeest is een grote GGZ organisatie in Zuid Kennemerland, Amsterdam en Amstelland Meerslanden. HEE is uitgekozen vorm te geven aan een omslag; het is de bedoeling dat herstel tussen de oren gaat zitten van de medewerkers. In overleg met de regiegroep van GGZ Ingeest is gekozen voor de volgende opbouw:

  • Inspiratiebijeenkomsten; introductie van HEE en het traject, korte blik op herstel en
    impact ervan, mobiliseren van energie, hoop en inspiratie.
  • Intakegesprekken met de teams; welke behoeften hebben de hulpverleners, welke vragen leven er over herstel?
  • Basiscursus HOZ voor teams in trainingsgroepen van maximaal 14 personen.
  • Teamcoaching; na de cursus biedt de HEE docent een ondersteuningstraject aan van ongeveer 4 bijeenkomsten; het gaat om training on the job. Het actieplan dat de teams in de tweede lesdag van de HOZ hebben gemaakt, is uitgangspunt.
  • Ook de psychiaters van Ingeest, en het management/directie/raad van bestuur, en het cliëntenbelangenbureau in de regio zijn betrokken bij dit traject.

mbakel@trimbos.nl.

________________________________________

Cursus verhalen vertellen en presenteren

Omdat herstelverhalen een centrale rol spelen in al onze activiteiten en cursussen zowel voor cliënten als voor medewerkers, leren alle HEE docenten om hun verhaal te vertellen en in te zetten om een herstelondersteunende wijze. Hiervoor krijgen ze ondermeer een cursus aangeboden. Op 26 november hebben Hamid El Manssouri en Erna Zweerus op het Trimbos instituut hun eindpresentatie gehouden van hun herstelverhaal en hebben daarmee hun certificaat voor de cursus behaald.
Hamid en Erna gaan nu als beginnend docent meelopen met senior docenten bij alle HEE activiteiten, en zullen daar hun herstelverhaal ook presenteren aan de cursisten.
De volgende cursus, gegeven door Ike Smitskamp, start op 21 januari 2014.

________________________________________

Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid is officieel gepresenteerd

Nadat we in het LIVE project (samenwerkingsverband Kenniscentrum Phrenos, HEE en Trimbos Instituut) het moederprofiel voor ervaringsdeskundigheid ontwikkeld hadden, werd ons project opgepakt door GGz Nederland, die het belang ervan onderkende. Samen met Movisie hebben we het profiel van de 'alleskunnende super ervaringsdeskundige' omgesmeed tot een handzaam boekje waar kernachtig wordt samengevat wat de essentie is van een beroepsmatige inzet van de ervaringsdeskundige, uitgewerkt in 3 kerntaken: ondersteuning bij individuele herstelprocessen, inrichting van herstelondersteunende zorg en tegengaan van stigma en creëren van maatschappelijke kansen. Deze mondvol vergt een stapel van competenties die ook allemaal worden opgesomd en uitgelegd, en die uitgesplitst worden naar 3 niveaus, Hoewel er nog heel veel werk voor ons ligt voordat ervaringsdeskundige als een beroep in de zorg en daarbuiten erkend wordt, denken we dat hiermee een mijlpaal is bereikt.
Voor degenen het boekje willen hebben: zij kunnen via de website van GGzNederland de tekst downloaden of het boekje bestellen (zie persbericht op de homepage).
________________________________________

Studiedag herstel bij Reinier van Arkel; een impressie
Reinier van Arkel groep is een GGZ instelling in de regio Noord Brabant en Gelderland.
Op 27 september vond in Zorgpark Voorburg te Vught de HEE studiedag herstel plaats. In het kader van mijn inwerken woonde ik deze studiedag bij.
In Villa Parklaan, een prachtig gebouw in het hart van het park, kwamen 5 koppels cliënt-hulpverlener bij elkaar om samen de studiedag te volgen. Het bijzondere van deze studiedag is dat de deelnemers elkaar niet in een "normale" hulpverleningssituatie ontmoeten, maar met elkaar praten en leren over herstel. Daarbij zijn respect, veiligheid, openheid en gelijkwaardigheid sleutelwoorden.
Met de HEE docenten (1 hoofddocent en 2 gastdocenten) gaan cursisten mee op ontdekkingsreis naar het begrip herstel.
Het eigen verhaal, het leren verwoorden van ervaringen in termen van herstel, staat centraal in de presentaties van de gastdocenten van HEE. Joke maakt in haar persoonlijk herstelverhaal een vergelijking met een rups die een vlinder wordt en waarvan de kreukels in de vleugels geleidelijk afnemen. Iedereen is geraakt door het verhaal en er is veel herkenning.
Vervolgens buigen de deelnemers zich over de vraag wat helpend is bij herstel.
Na de pauze, met broodjes in de tuin in de najaarszon, doen kleine groepjes een spel waarin persoonlijke vragen centraal staan. Deelnemers voltooien een zin op een kaartje waarna de anderen er nog een vraag over kunnen stellen. Zo komen bijvoorbeeld verwachtingen over het leven, zelfbeeld, moeilijke momenten maar ook favoriete gerechten aan de orde.
Agnes vertelt over haar opnames, haar herstel en de rol die hulpverleners daarbij gespeeld hebben. Zij onthult een geheim: het beste medicijn heet ARSN (Aandacht, Respect en Serieus Nemen). Agnes sluit haar verhaal af met muziek van Amanda Marshall, "I believe in you". Opnieuw zijn de deelnemers ontroerd, en cliënten stralen bij de herkenning die ze ervaren.
Samenwerken in een hulpverleningssituatie betekent ook dat er plaats is om, binnen goede grenzen, persoonlijk te zijn met elkaar. Bij de laatste oefening van de dag schrijven cliënten en hulpverleners op wat zij in de ander waarderen, en waar ze moeite mee hebben. Bijna iedereen vindt dit een spannende oefening, vooral het laatste gedeelte, maar tegelijkertijd werkt het leerzaam en verhelderend.
Al met al geeft de dag een prachtig beeld van de kracht en de steun die een gelijkwaardige uitwisseling voor iedereen kan opleveren.
Geïnspireerd rijd ik terug naar huis, blij dat ik bij HEE werk en zo een bijdrage kan leveren aan dit soort prachtige happenings.
________________________________________ 


Publicaties

Bestel of download onze publicaties.

________________________________________

Agenda

Kijk voor congressen en overige bijeenkomsten op onze agenda.

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de HEE-thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief gaat via het formulier op onze website.

HEE en WMO
Lees meer over de actuele situatie van HEE en WMO

HEE en GGZ
Ook voor GGZ-instellingen kan HEE meer doen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.