• Zoeken

Nieuwsbrief februari 2013

WRAP trainers bevoegd tot opleiden van collega's

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulp-instrument. De WRAP wordt ook in Nederland warm ontvangen. Geheel volgens de planning heeft de eerste groep facilitators (trainers) inmiddels een vijfdaagse vervolgtraining doorlopen; zij zijn nu facilitator van gevorderd niveau (Advanced Level Facilitator in de taal van de WRAP). Dat wil zeggen dat zij nu bevoegd zijn om door het Copeland Center erkende facilitators op te leiden in Nederland. Het was een inspirerende week, waarin ervaren WRAP facilitators uit Amerika en Schotland ons lieten zien hoe wij ook anderen kunnen inspireren en hoe je als facilitator voor anderen een veilige omgeving kunt scheppen waarin de ander zich kan ontwikkelen om de eigen (herstel-)weg te vinden. Dit is niet alleen belangrijk wanneer je iemand leert een WRAP voor zichzelf te maken, maar ook bij het opleiden van anderen tot facilitator. Meest belangrijk: richt je op datgene wat goed is, voor jezelf maar ook voor anderen. Iedereen leert nu eenmaal meer van positieve feedback dan door kritiek op wat je allemaal fout doet.

De bedoeling van ons project WRAP in Nederland is dat de WRAP zich als een olievlek over Nederland zal verspreiden en dat is hiermee een flinke stap dichterbij gekomen. De vijf deelnemende GGZ-instellingen zijn inmiddels allemaal gestart met WRAP-groepen voor cliënten en (ervaringsdeskundige) collega's. Met veel succes, de deelnemers zijn overwegend enthousiast en veel mensen in Nederland hebben inmiddels hun eigen WRAP, een instrument om hun leven op koers te houden. De vraag 'wat doet mij goed?' is daarbij richtinggevend. Maar de WRAP helpt ook om steeds alerter te reageren op signalen dat er hobbels op de weg zijn.

Ook dit jaar worden weer opleidingen gepland tot facilitator. Hiervoor moet nog wel veel werk worden verzet, zoals onder andere het vertalen van delen van het materiaal van het Copeland Center. Wij houden jullie op de hoogte.

Lees meer over WRAP in Nederland

Lees meer over het Copeland Center

Op de foto: de groep advanced WRAP facilitators tijdens hun training in januari 2013.

WRAP_training_15-01-2013_480

________________________________________

HEE-docenten

Elders op deze site vindt u een overzicht met de namen van alle HEE-docenten. Zij verzorgen de trainingen, cursussen en workshops uit ons cursusaanbod.
Momenteel zijn er geen vacatures bij het HEE-team. Als u interesse heeft om opgeleid te worden tot HEE-docent, dan kunt u ons uw motivatiebrief sturen met CV en contactgegevens. Wij houden uw gegevens dan in portefeuille.
U kunt ons per e-mail bereiken op het volgende adres: hee@trimbos.nl (vermeld s.v.p. als onderwerp "sollicitatie HEE-docent"). U ontvangt dan vanzelf een uitnodiging wanneer wij een informatiedag organiseren.

________________________________________

LIVE publicaties

Vanuit het LIVE, Landelijk Steunpunt Inzet van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ, zijn inmiddels de volgende publicaties verschenen:

  • Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg - Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Trimbos-instituut, ISBN 978-90-5253-734-4
    > De handreiking is te bestellen of als PDF te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut
    Dit handzame boekje geeft houvast bij trajecten gericht op het ontwikkelen van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit door een verdiepende bespreking van dit verschijnsel waarin ook een helder verband wordt gelegd met het herstelconcept en door vele praktische handvatten te bieden bij de toepassing in de praktijk. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de 18 pilot-instellingen die in het kader van het LIVE project gewerkt hebben aan verdieping en verbreding van ervaringsdeskundigheid.
  • Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid - Evaluatieonderzoek in 18 ggz-instellingen - Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Sonja van Rooijen, Trimbos-instituut, ISBN 978-90-5253-735-1
    > Het onderzoek is te bestellen of als PDF te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut
    Van 18 GGZ-instellingen is gedurende een jaar gevolgd welke vorderingen ze gemaakt hebben bij de implementatie van ervaringsdeskundigheid. Het meetinstrument hiervoor werd door de onderzoekers zelf ontwikkeld en op basis hiervan kregen de instellingen een rapportcijfer. Belangrijker nog zijn de uitkomsten van de interviews waarin de betrokkenen schetsen waar ze tegen aan liepen bij het werken aan hun implementatieplan en wat het opleverde. Een boeiende waaier van ervaringen van de worsteling bij het inzetten van eigen ervaringen binnen de kaders van de zorg.


________________________________________

Vervolg LIVE

Het LIVE-project is inmiddels afgesloten (zie vorige nieuwsbrief) maar is daarmee niet geheel ten einde. Het samenwerkingsverband werkt door aan de verdere ontwikkeling van het beroepencompetentieprofiel. In samenwerking met GGZ Nederland en Movisie wordt nu gewerkt aan een vertaling van het 'moederprofiel', dat ook wel werd betiteld als een profiel voor een 'super ervaringsdeskundige', naar meerdere functieprofielen. Functies op verschillende niveau's die aansluiten bij wat gangbaar is in de GGZ en die gekoppeld zijn aan verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen hebben. Hiervoor is inmiddels een eerste klankbord-bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers uit het veld. Wij verwachten voor de zomer 2013 met een publicatie te komen die gedragen wordt door alle betrokken partijen.

________________________________________

Lectoraat HEE Hanzehogeschool Groningen

Wilma Boevink ziet zich genoodzaakt de opdracht van het lectoraat terug te geven. Door haar gezondheidsproblemen heeft zij dit niet kunnen invullen zoals zij voor ogen had bij de aanvaarding. In overleg met de betrokken partners heeft zij besloten om prioriteit te geven aan het afronden van haar proefschrift.

________________________________________

GGZ Kennisdag


Op 7 februari jl. vond de jaarlijkse GGZ Kennisdag plaats met als thema ambulantisering (zie www.ambulantisering.nl). Dat dit thema zich in een ruime belangstelling mocht verheugen bleek wel uit het bezoekersaantal meer dan 700 mensen.
De kennisdag bood een bonte verzameling van lezingen, debatten en workshops, waaronder de workshops van het HEE-team over de vraag wat de herstelbeweging te bieden heeft voor ambulantisering. Chantal Schiks, Max Kraak en Marianne van Bakel presenteerden en plukten een aantal bloeiende voorbeelden uit een groeiende praktijk van herstelondersteunende activiteiten zoals de HEE-trajecten, herstelwerkgroepen, WRAP en Fotovoice.

________________________________________

Vooraankondiging masterclass door Marianne Farkas

Op woensdag 29 mei 2013 zal de Amerikaanse hoogleraar Marianne Farkas een masterclass geven met de titel "Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz". Dr. Marianne Farkas, ScD is al meer dan 25 jaar Clinical Professor en hoofd van het Onderzoeks- en Trainingscentrum aan het Sargent College of Health and Rehabilitation Sciences van Boston University (VS) en sinds januari 2011 bijzonder lector Rehabilitatie & Herstel aan de Hanzehogeschool Groningen. Bijna 20 jaar werkt Marianne Farkas in verschillende functies aan de implementatie van herstelondersteunende zorg in GGz-organisaties.

In de masterclass zal Marianne Farkas vanuit haar eigen expertise dieper ingaan op de Nederlandse initiatieven op het gebied van herstelondersteunende zorg. Dagvoorzitter is dr. Jos Dröes (HEE-docent). De masterclass is bedoeld voor bestuurders, managers en beleidsmakers in de GGz die geïnteresseerd zijn in de implementatie van herstelondersteunende zorg in de eigen instelling. De voertaal tijdens de masterclass is Engels. De masterclass vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en de kosten zijn € 295,-.

De masterclass is een initiatief van de Stichting Rehabilitatie '92, het project Herstel & Burgerschap van GGz Nederland en het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Zie voor alle informatie www.rehabilitatie92.nl/masterclass-marianne-farkas-29-mei-2013-2

Lees hier het profiel van Marianne Farkas (Engelstalig) cpr.bu.edu/about/directory/marianne-farkas

Lees een kort interview in Psy met Marianne Farkas www.psy.nl/meer-nieuws/dossier/Artikel/hoogleraar-farkas-pak-negatief-zelfbeeld-aan


________________________________________

Agenda

Congressen en overige bijeenkomsten

• 18 maart 2013

Breingeindag "Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!"
Sprekers o.a. Madeleine Prinsen (HEE-docent)
Colour Kitchen, Utrecht
www.weekvandepsychiatrie.nl

• 18 t/m 24 maart 2013 Week van de Psychiatrie
Diverse activiteiten, zie de website
www.weekvandepsychiatrie.nl
• 3-4 april 2013

Nederlands Congres Volksgezondheid "Passie voor Gezondheid"
O.a. HEE-symposium over WRAP en zelfhulp
Reehorst, Ede
www.ncvgz.nl

• 17 april 2013

5e Nationale Rehabilitatiecongres
O.a. inleiding door Martijn Kole (SBWU, HEE-docent) en
workshops door Jos Dröes (HEE-docent) en Marianne
van Bakel (HEE-docent)
Jaarbeurs, Utrecht
www.rehabilitatiecongres.nl

• 29 mei 2013

Master Class Marianne Farkas "Implementatie van herstel-
ondersteunende zorg in de GGz"
Jaarbeurs, Utrecht
www.rehabilitatie92.nl/masterclass-marianne-farkas-
29-mei-2013-2

• 29 mei 2013

Medilex Congres "De ervaringsdeskundige als professional
in uw organisatie"
O.a. lezing door Marianne van Bakel (HEE-docent) en lezing
door Martijn Kole (SBWU, HEE-docent)
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
www.medilex.nl/congressen/ervaringsdeskundigen#/congres


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de HEE-thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief gaat via het formulier op deze website.

HEE en WMO
Lees meer over de actuele situatie van HEE en WMO

HEE en GGZ
Ook voor GGZ-instellingen kan HEE meer doen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.