• Zoeken

Nieuwsbrief juli 2013

Docu Dwaas en Deskundig: een ervaringsdeskundige onderzoekt de psychiatrie

Het idee voor "Docu Dwaas en Deskundig" is afkomstig van psychiater Jim van Os en zijn nicht Elisabeth. De film werd in 2012-2013 gemaakt door documentairemaakster Sanne te Pas, gesponsord door de Universiteit Maastricht. Naast persoonlijke relaties lieten de bekende hoogleraren René Kahn, Dick Swaab en Inez Germeys zich door Elisabeth interviewen als onderdeel van de film.

"Elisabeth slikt 12 psychiatrische pillen per dag. Ze besluit zelf op onderzoek te gaan naar het ontstaan van haar problemen, haar diverse diagnoses en behandelingen. Via interviews met toonaangevende wetenschappers komt zij tot conclusies
over relevante factoren, stigma, taboe en mogelijkheden tot vernieuwing van wetenschap en praktijk. Ook merkt ze dat sommige behoeften van de patiënt nog te weinig centraal te staan. Elisabeth’s zoektocht vormt een pleidooi voor grotere
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen in psychiatrische wetenschap en behandeling. Wat psychiaters doen in de behandeling is relevant, maar het belangrijkste voor patiënten is het vinden van aansluiting, werk en vriendschap, kortom: het leven herwinnen. De werkelijke uitdaging begint pas na de behandeling!"

Voor onze HEE-docenten organiseren wij op 30 augustus een vertoning van deze film inclusief een nabespreking met psychiater Jim van Os en zijn ervaringsdeskundige nicht Elisabeth. Wij combineren dit met een ontmoeting met de herstelmedewerkers van Altrecht, Buro Herstelondersteuning van Kwintes en Buro Herstel van de SBWU, die samen ook de filmvertoning mede-financieren. "Docu Dwaas en Deskundig" is niet alleen interessant voor een discussie over hoe het diagnosesysteem bijdraagt aan stigma, met de filmvertoning steunen wij ook een goed doel: de oprichting van het eerste User Research Centre in Nederland, een centrum waar ervaringsdeskundigen promotieonderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden ter bestrijding van (zelf)stigma van psychiatrische patiënten. Het centrum zal verbonden zijn aan de Universiteit Maastricht. De opbrengsten van de film gaan naar de oprichting van dit revolutionaire centrum en een leerstoel ervaringsdeskundigheid.

Wij hebben al mensen uitgenodigd voor onze bijeenkomst, maar andere organisaties die zelf een filmvertoning willen organiseren, kunnen contact opnemen met Wendy Beuken van de Universiteit Maastricht via w.beuken@maastrichtuniversity.nl

Nieuwsgierig naar de film? Kijk op youtu.be/N8Nfo8deQbI voor een korte indruk.

________________________________________

Ervaringsdeskundigheid in Vrij Nederland

Op 18 mei jl. verscheen in Vrij Nederland een groot artikel over ervaringsdeskundigheid in de GGZ, onder de titel "Ik verdien mijn brood met mijn stoornis". Ook HEE-docent Lenneke Elfers komt aan het woord in het interessante artikel:

"Kleeft er aan ervaringsdeskundigheid niet een gevaar, suggereer ik, dat je jezelf opzadelt met een nieuw stigma omdat je je blijft identificeren met je stoornis of beperking, met je 'ervaring'?
Lenneke Elfers (59), senior adviseur bij het Empowerment team (én ervaringsdeskundige), zit ook in het kantoor en luistert naar ons gesprek.
'Ik denk inderdaad, Randy, dat jij helemaal beter kunt worden. Maar mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen weten dat het moeilijk is te genezen. Ik ben zelf ooit opgenomen geweest en heb nog altijd last van flashbacks, een soort herbeleving van traumatische ervaringen uit mijn verleden, terwijl ik een mooie carrière heb bij Pameijer. Het één sluit het ander niet uit. Ik verdien mijn brood met mijn stoornis, zeg ik wel eens met een geintje. Het gaat erom dat je in actie komt, iets onderneemt, zodat je weer hoop krijgt.'"

Download het artikel. Het artikel werd geschreven door Christine Otten en de foto's zijn gemaakt door Boudewijn Bollmann.

________________________________________

Uitzending Nieuwsuur over DSM-5

Op 8 juni jl. besteedde Nieuwsuur aandacht aan de DSM-5 onder de titel "De macht van de psychiatrische Bijbel"
Lees meer en bekijk de uitzending: nieuwsuur.nl/onderwerp/515676-de-macht-van-de-psychiatrische-bijbel.html

________________________________________

Ervaringsdeskundigheid op televisie

Zaterdag 25 mei zond NTR televisie een interessant item uit over ervaringsdeskundigheid. "Rokus Loopik, van origine sociaal psychiatrisch verpleegkundige, laat in dit filmpje zien dat ervaringsdeskundigheid 'a common thing' is en dus niets om je voor te schamen. Hulpverleners mogen uit de kast. Ook geeft hij een voorbeeld van een a-typische en non-therapeutische manier om aan Herstel te werken." Klik op onderstaande link om deze aflevering van 'Vals Plat' te bekijken:
programma.ntr.nl/4206/vals-plat/archief/detail/aflevering/6000006013/Rokus-Loopik-en-Atilla-Aytekin

________________________________________

HEE-docent Marcia Kroes in de NRC: over zelfbeschadiging

In NRC Handelsblad van 8/9 juni verscheen een interview met Marcia Kroes, een van onze HEE-docenten, over zelfbeschadiging onder de (helaas wat sensationele) titel "Heerlijk warm bloed dat je voelt stromen". Het openhartige en vooral heldere artikel werd geschreven door Liesbeth Koenen en is te lezen op haar website.
Marcia zelf is tevreden over de publicatie: "Waar ik blij mee ben is dat het onderwerp zelfbeschadiging onder de aandacht is gebracht van een groot publiek. De reacties erop waren erg verschillend. Van mensen die ervan walgden of door de schokkende foto het artikel niet wilden lezen tot lieve en hartelijke opmerkingen van mensen die het moedig vonden en heel erg goed dat dit moeilijke onderwerp belicht werd. Zelf vind ik het een mooi artikel, dat heeft Liesbeth goed gedaan! Over de titel: tja.. dat is dan een beetje jammer."

________________________________________

Congres Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) organiseert in samenwerking met Cure & Care Development (CCD) op woensdag 13 november 2013 het Landelijk Congres "Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid."

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (kindermishandeling waaronder fysiek en psychisch geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik) gaat gepaard met hoge stress gedurende een langere periode. Door de aanhoudende traumatisering raakt de normale ontwikkeling van de persoonlijkheid verstoord en treden neurofysiologische veranderingen op. Er bestaat een sterk verband tussen chronische traumatisering in de kinderjaren en diverse psychische stoornissen in de volwassenheid, zoals complexe posttraumatische stress-stoornis, dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en psychoses, eetstoornissen en depressie. Daarbij is er een grote kans op alcohol- en drugsverslaving en lichamelijke ziekten. Volwassenen die als kind chronisch getraumatiseerd zijn, vertonen relatief vaak verslavingsgedrag en krijgen te maken met sociaal isolement, raken dakloos of belanden in de criminaliteit. De diagnostiek en behandeling van in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen is complex wegens de opeenstapeling van imponerende traumatische ervaringen, forse ontregeling in het dagelijks leven en traumatische overdrachtsreacties in de werkrelatie. De combinatie van verschillende stoornissen creëert een ingewikkeld beeld. Behandelaren staan voor een grote uitdaging: hoe kan binnen deze complexiteit van symptomen en gedragingen adequate diagnostiek worden gepleegd, die wordt gevolgd door passende trauma-focused behandeling?

Het congres vindt plaats in Veldhoven en meer informatie treft u aan op www.curecare.nl/symposia_inhoud.php?symposia_id=28.

________________________________________

Panel Psychisch Gezien: peiling over dwangmaatregelen

Dwangmaatregelen worden in de GGZ toegepast voor iemands eigen veiligheid of die van anderen. Dwang is echter voor zowel cliënten als hulpverleners vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het landelijk panel Psychisch Gezien voor mensen met langdurige psychische problemen heeft daarom vragen over het thema voorgelegd aan de ruim 800 leden, waarvan 528 panelleden de enquête invulden.
Opvallend is dat panelleden niet onverdeeld afwijzend staan tegenover dwang. Meer dan de helft (62%) vindt dat dwangmaatregelen ook voordelen hebben. En volgens het merendeel van de panelleden (76%) is separatie soms noodzakelijk. Dit alles wil niet zeggen dat zij dwangtoepassing in de zorg toejuichen. Zeker niet. Dwang wordt eerder gezien als een noodzakelijk kwaad dat in uitzonderlijke situaties en alleen onder zorgvuldige omstandigheden kan worden ingezet. De manier waarop kan namelijk nog vele malen beter: meer inspraak over de vorm en duur, vaker contact met personeel tijdens dwangtoepassing, beter aansluiten bij de wensen en behoeften en vaker en beter nabespreken van de dwang.
Voor meer informatie over het panel en de factsheet met resultaten van de peiling, zie www.psychischgezien.nl/downloads.

________________________________________

HEE ook actief in België: eerste impressies

Madeleine Prinsen, HEE-docent:
"In België zijn Miriam Huibers en ik vanaf juni 2010 gestart met een Hersteltraject dat bestaat uit het begeleiden van herstelwerkgroepen en het geven van HOZ cursussen aan medewerkers van ''de Vliering" en "de Link" in Boechout en Mortsel. Hèt grootste verschil is natuurlijk de mooie zachte Belgische taal. Als er dialect gesproken wordt, hebben we tolken nodig maar we komen er altijd met humor uit. Want humor is naast een warm welkom een groot goed in België.
Wat nog een verschil is: De medewerkers en cliënten zijn erg gezagsgetrouw opgevoed en zij durfden in het begin niet makkelijk te zeggen wat zij ergens van vonden. Omgekeerd zullen zij ook wel eens geschrokken zijn van onze openheid. Dat was dus in het begin wel wennen en zoeken voor beide partijen.
Juist deze twee manieren van 'zijn' brengen mooie kruisbestuivingen teweeg, hebben wij ontdekt.
Er komen nu HOZ cursussen aan op de opnameafdelingen van St. Amadeus in Mortsel, waar Herstel nog niet zo bekend is.
In Boechout en Mortsel zijn sinds mei jl. twee ervaringsdeskundigen aangetrokken, die mee gaan draaien met de teams van "de Vliering" en "de Link." Ann, ons eerste buitenlandse HEE-teamlid, is een van die twee."

Ann Callebert, HEE-docent:
"Er bestaat nog grote onzekerheid en onduidelijkheid over wat GGZ en ervaringsdeskundigen van elkaar kunnen verwachten. Maar men werkt eraan! Samen met een collega borgen wij betaald (!) de positie van de cliënt in twee nieuw opgerichte mobiele teams (FACT-teams), begeleiden we twee Herstelwerkgroepen (HWG) en laten we ons ervaringsdeskundig licht schijnen over het reilen en zeilen van het team. In mijn geval een team dat al knap herstelgericht werkt! Samen met een patiëntenforum en het HEE-team willen we ook een jaarcursus gaan aanbieden voor mogelijke HWG-begeleiders. We zijn verder hard aan het werk om op Vlaams terrein een patiëntenvereniging uitsluitend voor de GGZ op te richten."

In september verschijnt er meer nieuws over de HEE-activiteiten in Vlaanderen.

________________________________________

WRAP-app is beschikbaar

Ook in Nederland werken al veel mensen met een eigen WRAP, ofwel Wellness Recovery Action Plan. Als extra hulpmiddel is nu de WRAP-app verschenen. De app is Engelstalig, kost $4,99 en is nog alleen beschikbaar voor Apple/iPhone. De Android-versie volgt snel.
itunes.apple.com/us/app/wellness-recovery-action-plan/id657937563?mt=8

________________________________________

Hulp voor mensen zonder psychische ziekte

Berichtten we in onze vorige nieuwsbrief al over de website van Stichting Samen Sterk Tegen Stigma, inmiddels is ook de SIRE-campagne gestart met het even simpele als geniale idee: een hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte. Door een hulplijn op te richten wil SIRE benadrukken dat mensen gewoon met elkaar kunnen praten over psychische ziekten. Dat kan niet vaak genoeg worden gezegd!
www.dehulplijnvoormensenzonderpsychischeziekte.nl

________________________________________

Publicaties

Bestel of download onze publicaties.

________________________________________

Agenda

Congressen en overige bijeenkomsten

• 5 september 2013

Ledenvergadering Vakvereniging voor Ervaringswerkers
Locatie: nog niet bekend
www.ervaringswerkers.org/agenda/7-juni-2013-leden
vergadering-vvve.html

• 18 september 2013 Workshop IRB & verslaving
Stichting Rehabilitatie ‘92
Locatie: Stichting Rehabilitatie ’92, Utrecht
www.rehabilitatie92.nl/workshop-irb-en-verslaving
• 19 september 2013 Landelijke Lotgenotendag van Stichting Geheim Geweld
Thema "Doorbreek het Zwijgen"
Locatie: Stichting Geheim Geweld, Den Haag
www.stichtinggeheimgeweld.nl
• 26 september 2013

Landelijk Symposium "Netwerkgericht werken in de wijk met
GGZ en LVB-cliënten"
O.a. Marianne van Bakel (HEE-docent) zal spreken over
methoden van empowerment
Locatie: Aristo, Eindhoven
www.congresburo.com/agenda/91/i/landelijk-symposium-
netwerkgericht-werken-in-de-wijk-met-ggz-en-lvb-cli%
C3%83%C2%ABnten.html

• 28 & 29 september 2013

Sponsorfietstochten voor psychose onderzoek en beeldvorming
OpDePedalen (MUMC+/Universiteit Maastricht) &
Te Gek!? (België)
Locatie: Maastricht - Leuven
www.tegekopdepedalen.eu

• 7 oktober 2013

Congres Meet the Xperts - Hoe Amerikanen ervarings-
deskundigheid toepassen en wat wij daarvan kunnen leren
RINO Groep
Locatie: Winkel van Sinkel, Utrecht
www.rinogroep.nl/meet-the-xperts

• 28 oktober 2013 Psychosecongres: Jouw perspectief, mijn perspectief
O.a. met Irene van de Giessen (HEE-docent)
RINO Groep
Locatie: AMC, Amsterdam
www.rinogroep.nl/psychosecongres
• 11 november 2013

1e Landelijk congres Positieve Psychologie
Universiteit Twente, Trimbos-instituut en Nederlands Instituut
voor Psychologen
Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede
www.positievepsychologie.nu/site/congressen/?congres=7&
agenda_item_id=15&congres%201e%20Landelijk%20
congres%20Positieve%20Psychologie

• 13 november 2013 Congres Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
Met o.a. workshop door Wilma Boevink
Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering (CELEVT) + Cure & Care Development (CCD)
Locatie: Koningshof, Veldhoven
www.curecare.nl/symposia_inhoud.php?symposia_id=28


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de HEE-thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief gaat via het formulier op onze website.

HEE en WMO
Lees meer over de actuele situatie van HEE en WMO

HEE en GGZ
Ook voor GGZ-instellingen kan HEE meer doen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.