• Zoeken

Nieuwsbrief november 2012

Grote belangstelling voor 'Gekkenwerk'

Sinds de premiere van de documentaire 'Gekkenwerk - HEE in de psychiatrie' is de belangstelling voor deze film over HEE groot. Een eerste oplage van 1000 DVD's was snel uitverkocht en de tweede oplage slinkt ook snel. Inmiddels wordt de documentaire veelvuldig gebruikt in opleidingen, trainingen en tijdens discussiemiddagen. Omdat het de vraag is of de film ook echt gezien kan worden door cliënten in de langerdurende zorg organiseert het HEE-team nog steeds vertoningen in GGZ-instellingen. Recent was dat op het inrichtingsterrein GGZ Oost-Brabant van Huize Padua te Boekel. Daarvoor vonden voorstellingen plaats verspreid door Nederland en ook in België (Leuven, Boechout). Ook vanuit andere landen is er belangstelling voor de film. Een Engels ondertitelde versie is zo goed als af en zodra alles rondom rechten op gebruikte muziek en beeldmateriaal is afgehandeld, wordt ook deze op de markt gebracht. Lees meer over Gekkenwerk - HEE in de psychiatrie


________________________________________

LIVE slotsymposium

Op 3 december as. wordt het slotsymposium gehouden van het LIVE, Landelijk Steunpunt Inzet van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ. Dit is een samenwerkingsverband van Kenniscentrum Phrenos, HEE en het Trimbos-instituut, waarbij nauw is afgestemd met het transitieproject van GGzE. Het slotsymposium is de afronding van drie jaar hard werken om de inzet van ervaringsdeskundigheid een flinke stap verder te brengen. LIVE was bedoeld om de kennis van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigen meer te bundelen en voor iedereen die hiermee aan de slag wil, beschikbaar te maken.

Dit heeft geresulteerd in een handreiking inzet ervaringsdeskundigheid, een beroepencompetentieprofiel en een onderzoeksverslag door Nicole van Erp. Deze producten worden 3 december gepresenteerd en zullen vooral in de toekomst naar wij hopen nog een verdere impact hebben. De handreiking biedt houvast aan mensen die vanuit de GGz met ervaringsdeskundigheid willen gaan werken. Er is een sterke verbinding gelegd met het herstelconcept en die is ook ingebed in de visie en definitie van ervaringsdeskundigheid die hierin beschreven worden. Er zijn ook veel praktische tips en handvatten, voor hoe dit vorm te geven en hoe aan die inbedding te werken.

Het beroepencompetentieprofiel is nu nog een 'moeder concept' waarin we de essentie van ervaringsdeskundigheid hebben pogen te vangen. Op basis hiervan worden in samenspraak met GGZ Nederland en Movisie verschillende varianten uitgewerkt die vervolgens als basis kunnen dienen voor opleidingen om hun curriculum vorm te geven. HEE zal verder samenwerken met instellingen die een brede praktijk hebben ontwikkeld op het gebied van ervaringsdeskundigheid om het beroep van ervaringsdeskundige of ervaringswerker verder te onderbouwen.

Het onderzoek van Nicole van Erp beschrijft hoe 18 instellingen die meededen aan de pilot van LIVE geworsteld hebben met de implementatie en welke vorderingen ze daarin hebben gemaakt.

Omdat niet alle HEE-ers de kans hebben aan het slotsymposium deel te nemen (het is al ver overtekend) komt er volgend jaar voor het HEE-team nog een presentatie/discussie over wat HEE met de resultaten van LIVE kan doen.

Zie ook www.live-ervaringsdeskundigheid.nl/slotsymposium-live-3-december-2012


________________________________________

Nieuwe cursussen

Fotovoice

• Samen op verhaal

Werken met eigen ervaring (WMEE)


________________________________________

NVvP zoekt samenwerking LPGGZ en HEE

Marjan ter Avest, directeur van het Platform GGz, bracht voorjaar 2012 de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en HEE samen. Zij zorgde naar aanleiding van het verschijnen van de film Gekkenwerk voor een gesprek tussen de toenmalig directeur van de NVvP (Peter Niessink) en Wilma Boevink van HEE. Daaruit vloeide meteen een vruchtbare samenwerking tussen de partijen voort. Inmiddels is de werkgroep 'patiëntenparticipatie' van de NVvP uitgebreid van 1 naar 7 ervaringsdeskundigen (naast vier psychiaters en een beleidsmedewerkster van de NVvP). Via deze werkgroep kwam tot stand dat de documentaire Gekkenwerk een prominente plaats krijgt op het Voorjaarscongres 2013 van de vereniging. Ook is er een invitational conference in voorbereiding naar aanleiding van Gekkenwerk. Daarnaast wordt er een training Ernstige Psychiatrische Aandoeningen verzorgd door de NVvP. HEE is betrokken bij de invulling daarvan, zodat herstel en herstelondersteuning voor het eerst onderdeel wordt van de opleiding tot psychiater. Een mijlpaal! Met dank aan Marjan ter Avest.
Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ) www.platformggz.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) www.nvvp.net


________________________________________

Nieuwe beleidsadviseur ervaringsdeskundigheid bij Altrecht

Sinds half juni is Jerry Allon adviseur en projectleider ervaringsdeskundigheid bij Altrecht GGZ. Het is zijn taak om via adviezen en projecten de inzet van ervaringsdeskundigheid in de organisatie te bevorderen. Om ruimte te scheppen voor ervaringsdeskundigen gaat hij met zorgprofessionals in gesprek om ze de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid duidelijk te maken. Ook werkt Jerry aan faciliteiten om ervaringsdeskundigen te scholen en te begeleiden in hun werk. Binnenkort wordt bekend wie naast Jerry komt te staan om de veelheid aan werkzaamheden behapbaar te maken. Vanuit HEE wordt er momenteel al coaching aangeboden aan de nieuwe projectleider.
Zie ook www.altrecht.nl/ggz/60313/Over_Altrecht-Ervaringsdeskundigheid


________________________________________

Nieuw verschenen publicaties

Wellness Recovery Action Plan in Nederland — Een herstelmethode bij psychische ontwrichting Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Jaap van Weeghel, MGv Jaargang 67, nummer 5 Te downloaden via MGv-online

Als je leven wordt bepaald door ziekte en zorg, begint herstel met het hervinden van je eigen verhaal. De methode van het Wellness Recovery Action Plan lijkt veelbelovend: concrete herstelondersteunende zorg met een duidelijke rol voor ervaringsdeskundigen.

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens (HEE-docent) en Sonja van Rooijen, Trimbos-instituut, ISBN 978 90 5253 719 1 Te bestellen of downloaden via de Trimbos-webshop

Herstelondersteunende zorg - Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen Redactie: Jos Dröes (HEE-docent) en Cees Witsenburg, Uitgeverij SWP, ISBN 978-90-8850-298-9 Te bestellen via Uitgeverij SWP

De meeste artikelen in dit Passagecahier verschenen eerder in het Tijdschrift voor Rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen.

Weten over Leven - Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen Hilko Timmer (HEE-docent) en Annette Plooy, Uitgeverij SWP, ISBN 978-90-8850-016-9 Te bestellen via Uitgeverij SWP

Herstelondersteuning - Van kans naar realiteit! Initiatiefgroep Herstelondersteuning. www.herstelondersteuning.nl

 

Engelstalige publicaties:

Experiencing Psychosis - Personal and Professional Perspectives Edited by Jim Geekie, Patte Randal, Debra Lampshire, John Read, Routledge, ISBN 978-0-415-58034-2 www.routledge.com/books/details/9780415580342

Citaten recensie Berber van der Vleugel in MGv:

"Experiencing Psychosis is een verrassend en tegelijk logisch volgend pareltje in de reeks. Door zijn inhoud laat het boek zich moeilijk onderbrengen in een genre, of het moet zijn ‘verplichte kost voor iedereen die beroepsmatig of persoonlijk met psychose te maken heeft’. Het bestaat uit tien delen. Dit zijn gepaarde hoofdstukken over aan psychose gerelateerde onderwerpen zoals herstel, at risk mental state, stemmen horen, negatieve symptomen en het familieperspectief."
"Het eerste hoofdstuk van een paar is steeds geschreven door een ervaringsdeskundige. Deze hoofdstukken zijn soms beklemmend, vaak ontroerend en altijd indringend. Het is razend knap hoe de auteurs woorden weten te geven aan hun ervaringen."
"Onder andere Wilma Boevink slaagt er (samen met Dirk Corstens) opnieuw in de lezer ervan te doordringen dat psychotische ervaringen geen op zichzelf staande symptomen zijn, maar heel persoonlijke reacties op overweldigende levenservaringen. Een voorwaarde voor herstel is dat deze reacties in de persoonlijke context geplaatst kunnen worden, waardoor ze betekenis krijgen. Elk ego-document wordt gevolgd door een hoofdstuk waarin een professional het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het fenomeen bespreekt. Hoewel dit schakelen in perspectief voor de ingezogen lezer soms even doorbijten is, kunnen ook deze hoofdstukken niet ongelezen blijven. De lezer wordt beloond als hij zich weet te
beheersen en niet meteen doorbladert naar het volgende persoonlijke verhaal. Ondanks dat de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar geschreven zijn, vormen ze meestal krachtige paren." (Lees de hele recensie op MGv-online)

Recovery of People with Mental Illness - Philosophical and Related Perspectives Edited by Abraham Rudnick, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-969131-9 ukcatalogue.oup.com/product/9780199691319.do

Recovery of People with Mental Illness gaat in op filosofische en aanverwante aspecten van herstel van mensen met psychisch lijden. De notie van herstel van, in en voorbij psychisch lijden wordt steeds meer geaccepteerd en voegt meer hoop toe aan de gangbare psychiatrie. Hoewel er al veel over het concept wordt geschreven, is er nog nauwelijks sprake van een filosofische discussie. Dit boek gaat daar verder op in. Er wordt geopend met een hoofdstuk van Wilma Boevink 'Life beyond psychiatry' (Het leven voorbij de psychiatrie).

Empowerment, Lifelong Learning and Recovery in Mental Health - Towards a New Paradigm Edited by Peter Ryan, Shula Ramon and Tim Greacen, Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-29285-7 www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=489018

Aanleiding voor deze publicatie is de paradigmaverschuiving waardoor kernthema’s als chroniciteit, beperkingen en mogelijkheden, sociale inclusie, onderlinge steun en zelfhulp, opleiding, training en empowerment en de betekenis van herstel in een ander daglicht komen te staan. Een verandering van deze omvang binnen de geestelijke gezondheidszorg ontlokt uiteenlopende reacties, van enthousiasme tot afwijzing en zelfs vijandigheid. Hoe kunnen zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en het algemene publiek ontvankelijk worden gemaakt voor de gevolgen van de verandering en hoe kunnen ze participeren in de veranderingsprocessen? Ook een hoofdstuk over HEE werd er in opgenomen, over de gedachte achter HEE, de programma-onderdelen en hun onderlinge samenhang, de organisatie en het team, de effectiviteit en de toekomst.

 

Franstalige publicatie:

Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie - Rétablissement, inclusion sociale, empowerment Tim Greacen, Emmanuelle Jouet (eds), Éditions érès, ISBN : 978-2-7492-1608-9 Te bestellen via www.editions-eres.com

Bevat een essay van Wilma Boevink onder de titel 'L’expertise d’expérience des usagers de la psychiatie.'


________________________________________

Startconferentie VVvE

Op 2 november 2012 hield de Vakvereniging voor Ervaringswerkers (VVvE) haar startconferentie. Wilma Boevink, grondlegger van het HEE-team, was een van de sprekers. Haar reactie over de startconferentie:

"Ik vond het een prachtige bijeenkomst. De collegzaal zat vol, ik denk wel 150 man. En het prachtige was dat we van alle soorten en maten er zaten: ervaringsdeskundigen, mensen met handicaps van allerlei vorm. Dat vond ik buitengewoon sterk, echt super. Er valt zoveel te leren van elkaar, van de worstelingen en hobbels die te nemen zijn op onze weg van herstel. Deze conferentie duidt op een stevige startbasis voor de VVvE. Lid worden!"

Zie ook www.ervaringswerkers.org


________________________________________

Agenda

Congressen en overige bijeenkomsten

• 27 november 2012

Presentatie Onderzoek Stigmatisering
Vereniging Anoiksis, Utrecht
www.anoiksis.nl/content/stigmatisering-een-
persoonlijke-zaak

• 29 november 2012

Invitational Conference Instituut Verpleegkundige Studies
Hogeschool Arnhem & Nijmegen
lezing Wilma Boevink: Ambulantisering en de rol van de
verpleegkundige vanuit het cliëntperspectief
• 30 november 2012 Dertig jaar De Vliering, Lier (België)
De Vliering is de eerste Belgische instelling die met HEE
ging werken www.devliering.be
• 3 december 2012

LIVE slotsymposium
www.live-ervaringsdeskundigheid.nl/slotsymposium-live-3-
december-2012

• 22 januari 2013 Symposium Herstelgerichte benadering in de
geestelijke gezondheidszorg: een uitdaging?
KATHO, Kortrijk (België)
www.katho.be/apps.aspx?smid=2324&ffoid=3&fvid=982
• 23 januari 2013 Symposium Filosofie van Herstel, Hogeschool Leiden
lezing Wilma Boevink: Herstel & ervaringsdeskundigheid
hsleiden.nl/symposium-filosofie

HEE en WMO
Lees meer over de actuele situatie van HEE en WMO

HEE en GGZ
Ook voor GGZ-instellingen kan HEE meer doen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.