• Zoeken

Shared Decision Making

GGZ Noord-Holand-Noord en het HEE-team van het Trimbos-instituut ontwikkelen een Shared Decision Making project waarbij cliënten een computerprogramma tot hun beschikking krijgen om het gesprek over medicatie met hun psychiater voor te bereiden. De pilot wordt onder andere uitgevoerd bij GGZ Meerkanten, GGZ Breburg/Carea en GGZ Noord-Holland-Noord. Bij gebleken succes wordt het project breder ingevoerd en op effecten onderzocht.

Mensen met psychische kwetsbaarheden hebben er baat bij dat zij regisseur zijn van hun eigen herstelproces. Ondersteunend daarbij is dat zij inspraak hebben in hun psychiatrische behandeling. Het is van belang dat behandelaar en hulpvrager tot een gezamenlijk besluitvormingsproces komen (Shared Decision Making) op basis van de ervaringskennis van de cliënt, wetenschappelijke richtlijnen en de inzichten van de hulpverlener. Shared decision making is niet onbekend in de somatische gezondheidszorg. Onder andere bij de behandeling van borstkanker is deze methodiek al ingevoerd. Ook in de langerdurende psychiatrische zorg zou het een waardevolle plaats kunnen innemen. In de Verenigde Staten zijn hier reeds de eerste zeer positieve ervaringen mee opgedaan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.