• Zoeken

Publicaties

Nederlandse Empowerment vragenlijst

Empowerment betekent zoveel als je eigen kracht ontdekken of herontdekken, dus ontwikkelen en uitbouwen en effectief leren toepassen. De vele facetten van het begrip empowerment zijn verkend door bijna 70 mensen die in hun leven te maken hebben met ernstige en aanhoudende psychische kwetsbaarheden. Op grond van hun kennis en uitspraken heeft HEE de Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL) ontwikkeld. Met het herhaaldelijk afnemen van deze empowerment vragenlijst kan in kaart worden gebracht in welke mate de mensen die deze lijst invullen, groeien in hun kracht. We denken dat deze vragenlijst daarmee een goed instrument is om hulpaanbod te beoordelen op de mate waarin het empowerend werkt.

We zijn bezig een artikel te schrijven met daarin een andere ordening van gegevens. Dit artikel komt t.z.t. weer ter beschikking op deze website.

Herstelondersteuning

Lezingen, artikelen en ervaringsverhalen

Publicaties - Te bestellen via de webshop van het Trimbos-instituut

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg - Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Trimbos-instituut, uitgegeven in 2012, ISBN 978-90-5253-734-4 (De handreiking is ook als PDF te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut)

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid - Evaluatieonderzoek in 18 ggz-instellingen - Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Sonja van Rooijen, Trimbos-instituut, uitgegeven in 2012, ISBN 978-90-5253-735-1
(Het onderzoek is ook als PDF te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut)

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz - Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens (HEE-docent) en Sonja van Rooijen, Trimbos-instituut, uitgegeven in 2012, ISBN 978-90-5253-719-1 (Deze publicatie is ook te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut)

Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren - HEE-gesch(r)ift, een boek over leven met ernstige psychische kwetsbaarheden - Wilma Boevink, Trimbos-instituut, uitgegeven in 2009, ISBN 978-90-5253-639-2

Verhalen van herstel - Samen werken met ervaringskennis in de geestelijke gezondheidszorg - Wilma Boevink (red.), Trimbos-instituut, uitgegeven in 2006, ISBN 905-25-3557-4

Stories of recovery - Working together with experiental knowledge in mental health care - Wilma Boevink (ed.), Trimbos-instituut, uitgegeven in 2006, ISBN 905-25-3558-2 (Engelse vertaling van Verhalen van herstel)

 

Te bestellen of downloaden via overige uitgeverijen 

Dagleven - Anja Vlasblom
Uitgegeven in 2015, ISBN: 9789089547460
Uitgeverij Elikser

Op mijn toppen. Grip op mijn leven voor, met en na psychoses - John Jongejan
Uitgegeven in 2015, ISBN 9789402214345
Uitgeverij Boekscout

Doem & Moed - Vicky Evenhuis
Uitgegeven in 2014, ISBN 9789402207019
Uitgeverij Boekscout

Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten - Wouter Kusters
Uitgegeven in 2014, ISBN 9789047706328
Uitgeverij Lemniscaat

De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz - Jim van Os
Uitgegeven in 2014, ISBN 9789491969003
Uitgever: Diagnosis Uitgevers

Goed hersteld; lessen uit herstelverhalen
Een boek voor (aankomende) professionals, mensen met een psychische aandoening en hun familie & kennissen.
Uitgegeven in 2014
Downloaden

Aafje grijpt de moedige kans op een eigen leven - Paul Custers
'Aafje' is het waargebeurde levensverhaal van een vrouw over de late effecten van vroegkinderlijk trauma.
Uitgegeven in 2013, ISBN 9789086663132
Bestellen en meer informatie

Pure Waanzin - Wouter Kusters
‘De “gek” staat dichter bij ons dan wij misschien zouden willen.’ - Wouter Kusters
Uitgegeven in 2004, ISBN 9789057122064
Bestellen en meer informatie

Aangedane liefde. Leven met de psychose - John Jongejan
John Jongejan, medewerker van het FACT-team Breda Centrum-West, heeft een nieuw boekje uitgebracht in 2013, getiteld 'Aangedane liefde. Leven met de psychose'. Daarin beschrijft hij de impact die een psychische kwetsbaarheid kan hebben. Centrale vraag: hoe is het gekomen dat hij steeds weer ziek werd en opgenomen moest worden? 
Exemplaren van het boekje zijn gratis te bestellen bij het secretariaat van het CHE (Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg, tel. 088-01.62.141, mailadres che@ggzbreburg.nl).


 

Wellness Recovery Action Plan in Nederland — Een herstelmethode bij psychische ontwrichting - Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Jaap van Weeghel, MGv Jaargang 67, nummer 5.
Als je leven wordt bepaald door ziekte en zorg, begint herstel met het hervinden van je eigen verhaal. De methode van het Wellness Recovery Action Plan lijkt veelbelovend: concrete herstelondersteunende zorg met een duidelijke rol voor ervaringsdeskundigen. 

Herstelondersteunende zorg - Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen - Redactie: Jos Dröes (HEE-docent) en Cees Witsenburg, Uitgeverij SWP, uitgegeven in 2012,
ISBN 978-90-8850-298-9
De meeste artikelen in dit Passagecahier verschenen eerder in het Tijdschrift voor Rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen.

Weten over Leven - Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen - Hilko Timmer (HEE-docent) en Annette Plooy, Uitgeverij SWP, uitgegeven in 2009, ISBN 978-90-8850-016-9


Buitenlandse publicaties:

Experiencing Psychosis - Personal and Professional Perspectives - Edited by Jim Geekie, Patte Randal, Debra Lampshire, John Read, Routledge, uitgegeven in 2011, ISBN 978-0-415-58034-2
Citaten recensie Berber van der Vleugel in MGv:
"Experiencing Psychosis is een verrassend en tegelijk logisch volgend pareltje in de reeks. Door zijn inhoud laat het boek zich moeilijk onderbrengen in een genre, of het moet zijn ‘verplichte kost voor iedereen die beroepsmatig of persoonlijk met psychose te maken heeft’. Het bestaat uit tien delen. Dit zijn gepaarde hoofdstukken over aan psychose gerelateerde onderwerpen zoals herstel, at risk mental state, stemmen horen, negatieve symptomen en het familieperspectief."
"Het eerste hoofdstuk van een paar is steeds geschreven door een ervaringsdeskundige. Deze hoofdstukken zijn soms beklemmend, vaak ontroerend en altijd indringend. Het is razend knap hoe de auteurs woorden weten te geven aan hun ervaringen."
"Onder andere Wilma Boevink slaagt er (samen met Dirk Corstens) opnieuw in de lezer ervan te doordringen dat psychotische ervaringen geen op zichzelf staande symptomen zijn, maar heel persoonlijke reacties op overweldigende levenservaringen. Een voorwaarde voor herstel is dat deze reacties in de persoonlijke context geplaatst kunnen worden, waardoor ze betekenis krijgen. Elk ego-document wordt gevolgd door een hoofdstuk waarin een professional het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het fenomeen bespreekt. Hoewel dit schakelen in perspectief voor de ingezogen lezer soms even doorbijten is, kunnen ook deze hoofdstukken niet ongelezen blijven. De lezer wordt beloond als hij zich weet te beheersen en niet meteen doorbladert naar het volgende persoonlijke verhaal. Ondanks dat de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar geschreven zijn, vormen ze meestal krachtige paren."

Recovery of People with Mental Illness - Philosophical and Related Perspectives - Edited by Abraham Rudnick, Oxford University Press, uitgegeven in 2012, ISBN 978-0-19-969131-9
Recovery of People with Mental Illness gaat in op filosofische en aanverwante aspecten van herstel van mensen met psychisch lijden. De notie van herstel van, in en voorbij psychisch lijden wordt steeds meer geaccepteerd en voegt meer hoop toe aan de gangbare psychiatrie. Hoewel er al veel over het concept wordt geschreven, is er nog nauwelijks sprake van een filosofische discussie. Dit boek gaat daar verder op in. Er wordt geopend met een hoofdstuk van Wilma Boevink 'Life beyond psychiatry' (Het leven voorbij de psychiatrie).
Recensie Doody's Notes: "This book certainly prompts readers to reexamine their understanding of recovery and any bias (cultural or otherwise) that they may have. The chapters continually challenge the concept of recovery, particularly that recovery is a process not an outcome. There is a great focus on individuals with mental illness and what their idea of recovery is, and how this should be incorporated into the recovery process. The authors use a myriad of different philosophical and social justice perspectives to redefine recovery. The philosophical discussion can be a bit dense at times, and this may be a difficult book for a layperson. However, it is a wonderful read for anyone interested in mental health policy, reflective practice, philosophy, or psychiatric research. I would highly recommend it to those readers."

Empowerment, Lifelong Learning and Recovery in Mental Health - Towards a New Paradigm - Edited by Peter Ryan, Shula Ramon and Tim Greacen, Palgrave Macmillan, uitgegeven in 2012, ISBN 978-0-230-29285-7
Aanleiding voor deze publicatie is de paradigmaverschuiving waardoor kernthema’s als chroniciteit, beperkingen en mogelijkheden, sociale inclusie, onderlinge steun en zelfhulp, opleiding, training en empowerment en de betekenis van herstel in een ander daglicht komen te staan. Een verandering van deze omvang binnen de geestelijke gezondheidszorg ontlokt uiteenlopende reacties, van enthousiasme tot afwijzing en zelfs vijandigheid. Hoe kunnen zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en het algemene publiek ontvankelijk worden gemaakt voor de gevolgen van de verandering en hoe kunnen ze participeren in de veranderingsprocessen? Ook een hoofdstuk over HEE werd er in opgenomen, over de gedachte achter HEE, de programma-onderdelen en hun onderlinge samenhang, de organisatie en het team, de effectiviteit en de toekomst.

Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie - Rétablissement, inclusion sociale, empowerment - Tim Greacen, Emmanuelle Jouet (eds), Éditions érès, uitgegeven in 2012 ISBN : 978-2-7492-1608-9
Bevat een essay van Wilma Boevink onder de titel 'L’expertise d’expérience des usagers de la psychiatie.'

Overige publicaties

Film/DVD

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.