• Zoeken

Wrap in NL

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulp-instrument. WRAP in NL ondersteunt door scholing en voorlichting de verspreiding van WRAP in Nederland. WRAP in NL is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en het HEE-team en werkt nauw samen met vijf GGZ-instellingen: GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost-Brabant, Pameijer en SBWU. Inmiddels zijn er in Nederland 19 WRAP facilitators (trainers) en 15 WRAP facilitators van gevorderd niveau.

Wat is de WRAP?

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulp-instrument met een heldere structuur en sterk geworteld in het herstelconcept. Het ondersteunt mensen om weer greep te krijgen (en te houden) op het leven wanneer dat ontregeld raakt door ernstige gebeurtenissen. De WRAP is een plan dat mensen zelf maken voor herstel in hun eigen leven. Dit proces wint sterk aan kracht door ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling.

Mary Ellen Copeland maakte in de jaren '80 voor zichzelf de eerste voorloper van een WRAP om zich te kunnen ontworstelen aan de zorg nadat ze jaren was opgenomen als gevolg van een psychiatrische aandoening. Zij ondervond dat zorg vooral bestond uit het behandelen van symptomen met medicatie. Van behandelaars kreeg ze de boodschap dat er weinig hoop was dat ze ooit nog een volwaardig leven zou kunnen leiden.
Toepassing van haar WRAP heeft haar de mogelijkheden gegeven om de regie over haar eigen leven weer terug te kunnen nemen. Op grond van deze ervaringen en daarnaast de inbreng van veel mensen die worstelden met allerlei verschillende psychiatrische symptomen, is in 1997 de uiteindelijke WRAP ontwikkeld.

Het Copeland Center in Amerika ondersteunt door scholing en voorlichting wereldwijde en modelgetrouwe verspreiding van WRAP. In Amerika is de WRAP inmiddels goed onderzocht met als uitkomst significante verbetering op symptomen en op belangrijke psychosociale aspecten van herstel. In Nederland sluit WRAP goed aan bij bestaande instrumenten voor herstel en ervaringsdeskundigheid. 

Meer weten over de WRAP?

Wanneer u meer wilt weten over de WRAP kunt u altijd contact opnemen met de initiatiefnemers:

Kenniscentrum Phrenos
Dienke Boertien 030 2959351 dboertien@kcphrenos.nl

HEE!
Marianne van Bakel 06 53839209 mbakel@trimbos.nl 

November 2011: Eerste lichting WRAP trainers in Nederland

Op 18 november 2011 ontvingen 19 mensen het certificaat 'WRAP'-facilitator'. Dit is een historisch moment. Het betekent dat de WRAP nu ook in Nederland voet aan de grond heeft gekregen.

Op initiatief van HEE! en Kenniscentrum Phrenos is bij het Copeland Center een training ingekocht om daarmee de WRAP naar Nederland te halen. De deelnemers hebben hiermee het certificaat van facilitator gekregen. De term 'facilitator' geeft aan dat de essentie van het werk ligt in het gemakkelijker maken, voorwaarden scheppen die nodig zijn voor deelnemers om geleidelijk meer greep op hun leven te vinden en een koers uit te kunnen zetten naar een leven dat volgens eigen maatstaven voldoening geeft.

Dit initiatief wordt mede gedragen door vijf GGZ-instellingen (GGZ Noord-Holland-Noord, Pameijer, SBWU, GGZ Oost-Brabant, GGZ Eindhoven), waar de meeste kersverse WRAP facilitators werkzaam zijn. In het komende jaar zullen de facilitators de eerste WRAP groepen in deze instellingen gaan draaien. HEE! en Kenniscentrum Phrenos zullen de implementatie ondersteunen. Nadat de facilitators een jaar in de eigen instelling hebben gewerkt met de WRAP, wordt een train-de-trainer cursus tot 'advanced facilitator' aangeboden. Gecertificeerde advanced facilitators krijgen de bevoegdheid anderen tot facilitators op te leiden.
HEE! en Phrenos zullen in nauwe samenwerking met de vijf GGZ-instellingen en de WRAP facilitators een plan ontwikkelen om de WRAP modelgetrouw breed in Nederland aan te kunnen bieden, zowel aan GGZ-instellingen als binnen andere sectoren zoals bijvoorbeeld gemeentes en maatschappelijke opvang.
In samenwerking met Peach Press, uitgever van WRAP Recovery Books, wordt gewerkt aan geautoriseerde vertaling van Nederlands materiaal.

de groep WRAP facilitators die in november 2011 hun certificaat behaalde

Januari 2013: WRAP trainers bevoegd tot opleiden van collega's

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulp-instrument. De WRAP wordt ook in Nederland warm ontvangen. Geheel volgens de planning heeft de eerste groep facilitators (trainers) inmiddels een vijfdaagse vervolgtraining doorlopen; zij zijn nu facilitator van gevorderd niveau (Advanced Level Facilitator in de taal van de WRAP). Dat wil zeggen dat zij nu bevoegd zijn om door het Copeland Center erkende facilitators op te leiden in Nederland. Het was een inspirerende week, waarin ervaren WRAP facilitators uit Amerika en Schotland ons lieten zien hoe wij ook anderen kunnen inspireren en hoe je als facilitator voor anderen een veilige omgeving kunt scheppen waarin de ander zich kan ontwikkelen om de eigen (herstel-)weg te vinden. Dit is niet alleen belangrijk wanneer je iemand leert een WRAP voor zichzelf te maken, maar ook bij het opleiden van anderen tot facilitator. Meest belangrijk: richt je op datgene wat goed is, voor jezelf maar ook voor anderen. Iedereen leert nu eenmaal meer van positieve feedback dan door kritiek op wat je allemaal fout doet.

De bedoeling van ons project WRAP in Nederland is dat de WRAP zich als een olievlek over Nederland zal verspreiden en dat is hiermee een flinke stap dichterbij gekomen. De vijf deelnemende GGZ-instellingen zijn inmiddels allemaal gestart met WRAP-groepen voor cliënten en (ervaringsdeskundige) collega's. Met veel succes, de deelnemers zijn overwegend enthousiast en veel mensen in Nederland hebben inmiddels hun eigen WRAP, een instrument om hun leven op koers te houden. De vraag 'wat doet mij goed?' is daarbij richtinggevend. Maar de WRAP helpt ook om steeds alerter te reageren op signalen dat er hobbels op de weg zijn.

Ook in 2013 worden weer opleidingen gepland tot facilitator. Hiervoor moet nog wel veel werk worden verzet, zoals onder andere het vertalen van delen van het materiaal van het Copeland Center. Wij houden jullie op de hoogte.

de groep advanced WRAP facilitators tijdens hun training in januari 2013

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.